เห็นตัวแก่ ดีกว่า เห็นแก่ตัว


เห็นตัวแก่ ดีกว่า เห็นแก่ตัว

เห็นแก่ตัว ความชั่ว ครอบคลุมจิต
ทุกครั้งคิด คิดชั่ว มัวเมาหลง
เห็นตัวแก่ สักนิด จิตจะปลง
ความเมาหลง จะมลาย หายไปเอย

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ

Image by ArtsyBee from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาตายก่อนตายมิใช่กลายไปเป็นผี


ตายเมื่อตายย่อมกลายไปเป็นผี 
ตายไม่ดีได้เป็นที่ผีตายโหง
ตายทำไมเพียงให้เขาใส่โลง 
ตายโอ่โถงนั้นคือตายเสียก่อนตาย

ตายก่อนตายมิใช่กลายไปเป็นผี 
แต่กลายเป็นสิ่งที่ไม่สูญหาย
ที่แท้คือความตายที่ไม่ตาย 
มีความหมายไม่มีใครได้เกิดแล

คำพูดนี้ผันผวนชวนฉงน 
เหมือนเล่นลิ้นกะลาวนคนตอแหล
แต่เป็นความจริงอันไม่ผันแปร 
ใครคิดแก้อรรถได้ไม่ตายเอย

ท่านพุทธทาสภิกขุ

Image by alles from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา