ไม่ติดสิ่งที่ประณีต เป็นผู้มีปัญญา


พระพุทธเจ้าทรงเห็นโทษว่า 
การอยู่ในปราสาทราชวังเป็นการติดทั้งนั้น 
เพราะในปราสาทราชวังมีพร้อม 
รูปสวยๆ เสียงไพเราะๆ กลิ่นหอมๆ 
สัมผัสที่นิ่มนวล รสอร่อยๆ 
เป็นของประณีตทั้งนั้น 
สิ่งที่ประณีตเป็นของติดง่ายแล้วก็หลุดยาก 
ถ้าผู้ใดสามารถจะหลุดจากสิ่งที่ประณีตได้ 
ไม่ติดสิ่งที่ประณีต
ผู้นั้นเป็นผู้มีปัญญา... 

พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ

Image by ractapopulous from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เกี่ยวนิดเดียวก็เป็นภพ


สัญญาอดีต อนาคต เป็น "โลก"
ปัจจุบัน เป็น "ธรรม"
สัญญาอะไรนิดเดียว
ก็ไม่เอาไม่ให้เกี่ยว 
เกี่ยวนิดเดียวก็เป็นภพ 
แล้วก็ต้อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย อีก

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

Image by northm4nn from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา