จริงๆ แล้ว ไม่มีใครปล่อยวางได้จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เห็นกายชัดเจน เห็นธรรม
ถ้าหากว่าใครพิจารณากายให้เห็นชัดเจน 
คนนั้นจะเห็นธรรม..
เกิดก็เกิดจริง แก่ก็แก่จริง เจ็บก็เจ็บจริง 
ตายก็ตายจริง นี่เรียกว่าสัจธรรม 
เป็นของจริงทั้งนั้น


หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ต้องหาความธรรมดาแห่งความสกปรกนี้ให้พบ


จงอย่ากลัวความสกปรก เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในขันธ์ ๕ 
เกิดมาจากความสกปรกทั้งหมด.
ยอมรับความสกปรกอันเป็นพื้นฐานแห่งชีวิตของมนุษย์โลกนี้ 
แห่งธาตุขันธ์ในโลกนี้ เราล้วนอยู่ในความสกปรกเหล่านี้ทั้งสิ้น 
มันเป็นธรรมดาของโลก 
พวกเอ็งต้องหาความธรรมดาแห่งความสกปรกนี้ให้พบ 
เมื่อนั้นจิตของพวกเอ็งจักคลาย
จากราคะและปฏิฆะลงได้อย่างสิ้นเชิง

หลวงปู่บุดดา ถาวโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา