จงรู้เฉพาะหน้าเฉพาะใจอยู่เสมอๆจิตดวงในนี้อยู่ภายในนี้แล้ว ไม่ต้องไปหาที่อื่น
จงรู้เฉพาะหน้าเฉพาะใจอยู่เสมอๆ ให้รู้ได้ทุกอิริยาบถ
ทั้งนั่ง ทั้งนอน ตั้งมั่นอยู่ในจิตดวงที่รู้อยู่นี้
นอกจากจิตที่รู้อยู่นี้ ทั้งหมดเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้แน่นอน
นอกจากจิตที่รู้อยู่นี้ เป็นทุกข์ นอกจากจิตที่รู้อยู่นี้ไม่ใช่ตัวตนของเรา...
ไม่ควรลุ่มหลงไปกับเรื่องใดๆ ทั้งหมด 
ควรรู้อยู่เห็นอยู่ ในเวลาปัจจุบันอย่างเดียว . . .

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

รู้เท่าแล้ว "ว่าง" เอง
ไม่ต้องทำจิตให้ “ว่าง”
“รู้เท่า”แล้วก็ว่างเองตามธรรมชาติเลย ... 

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต

ถ้าเห็นว่า กายเป็นของว่าง...ถ้าเรามีความรู้สึกเห็นว่า กายเป็นของว่าง 
อุปาทานก็ครอบงำเราไม่ได้
เราก็ไม่มีความรู้สึกว่า.....
มีอะไรเป็นเครื่องอวดอ้างกับใคร
เราก็อยู่แบบธรรมชาติ
อยู่แบบสภาวการณ์ที่
มันเป็นไปตามธรรมชาติของมัน
ไม่เห็นอะไรเป็นเรา เป็นของของเรา

หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม