ตัวรู้ก็คือสติ
ใครหา “ตัวรู้” เจอ คนนั้นก็ได้พบพระพุทธเจ้า
ตัวรู้ก็คือสตินั่นแหละ ถ้ารู้ตัวมาก จิตก็จะตื่น ใจจะเบิกบาน
คำที่ว่า พระพุทธเจ้าเห็นธรรมะ ก็คือตัวสตินี่เอง
ที่ไปเห็น ไปรู้จักอาการที่มีอยู่อย่างนั้น และเป็นอยู่ตลอดเวลา
ใครจะรู้ ก็เป็นอยู่อย่างนั้น ไม่รู้ ก็เป็นอยู่อย่างนั้น

หลวงตาสุริยา

การปรุงแต่งของจิต...          การปรุงแต่งของจิตอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีตของเรา เป็นอุปสรรคขวางกั้นไม่ให้เรามองเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายตามธรรมชาติที่แท้จริง

                                                                                                ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

ไม่ไปตามอารมณ์ ก็พ้นทุกข์คนเราคิดไปตามอารมณ์ ตามความชอบใจ
...เอาความคิดมาปรุง มาแต่ง 
เป็นประโยชน์มั่ง ไม่เป็นประโยชน์มั่ง...
มันถึงทุกข์...จึงให้ค่อยๆ ดู ดูให้เห็น...
เมื่อใจยับยั้งได้ ไม่ไปตามอารมณ์...
มันก็พ้นทุกข์ได้..แค่นี้ล่ะ

หลวงปู่บุญมา สุชีโว