ถ้าสละได้ นั่นแหละเป็นทานบารมี

"ทานบารมี" นี่บางคนนึกว่าให้เงิน..ไม่ใช่เงิน
แต่เป็นการสละโลภ โกรธ หลงออกไป สละให้ได้
อันนี้เป็นทานบารมี เราสละได้มั้ย?
เราให้เงินง่ายจะตาย เรามีเงิน เราก็ให้เงินได้
แต่สละกิเลสในใจเรา สละได้มั้ย?
ถ้าสละได้ นั่นแหละเป็นทานบารมี
หลวงพ่อเทียนสอนแบบนั้น

Camouflage 

Image by TanteTati from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

การเพ่งโทษตัวเอง


การเพ่งโทษตัวเองเป็นของทวนกระแส
ในการปฏิบัติธรรม ถ้าใครไม่รู้จักเพ่งโทษตัวเอง 
คนนั้นก็ไม่ใช่นักปฏิบัติธรรม
หลักการพิจารณา ต้องไม่ถือตัวเองเป็นใหญ่
ต้องยึดหลักธรรมะเป็นหลัก
พิจารณาดูให้ลึก ๆ
มีธรรมะเป็นหลักจริงหรือเปล่า
หรือมีตัวตนแอบแฝง

ท่าน ก.เขาสวนหลวง

Image by TanteTati from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา