แก้ได้โดยให้รู้เท่าทัน
อวิชชามันก็มาจากนิสัยสันดา
ซึ่งเป็นความเคยตัวเคยใจของแต่ละคน
เพราะฉะนั้น เวลาสังขารขึ้นมา
เราแก้ได้โดยให้รู้เท่าทัน
ความคิด นึก ตรึก ตรอง ปรุงแต่ง...
ที่เกิดมาจากนิสัยสันดานเราทุกความคิด

หลวงปู่ทา จารุธมฺโม