ไม่ปล่อยให้ความคิดลากเราไป


หลับแล้วฝัน เรียกหลับตาฝัน 
ตื่นปุ๊ปคิดปุ๊บ อันนั้นเรียกว่า ลืมตาฝัน 
คนหกเจ็ดพันล้านคนยังอยู่ในความฝัน 
กลางวันลืมตาฝัน กลางคืนหลับตาฝัน 
พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามคิด 
แต่ไม่ปล่อยให้ความคิดลากเราไป 
ถ้าเราสั่งให้ตัวเราคิด ก็คือ 
ขึ้นหลังม้าแล้วควบม้าไป 
แต่ถ้าความคิดลากเราไป 
คือ ตกจากหลังม้า แล้วถูกม้าลากไป

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ

Image by stephencphotog from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

หัวใจสติ หัวใจอริยมรรค


ปฏิบัติทางสั้นที่พระพุทธองค์
ทรงแสดงไว้ก็คือ 
"ภิกษุเองจะพึงวางกังวลในขันธ์ห้าเสีย" 
นี่คือ หัวใจสติ หัวใจอริยมรรค 
ถ้าวางกังวลได้ในขันธ์ห้า
จิตพ้นเกี่ยวข้องขันธ์ห้า 
ก็พ้นทิฏฐิทั้งสิ้น เพราะพ้นสังขารทั้งสิ้น 
ถึงจิตวิสังขาร คือ จิตแท้ ไม่ใช่สังขาร 
ไม่มีสังขาร ไม่ใช่ภพโลกคนเทวดา 
สัตว์โลกทุกชนิด 
หรือที่พระนักปฏิบัติ เรียก จิตเป็นกลาง

หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต

Image by ELG21 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา