ก่อนนอนคืนนี้ ขอให้ตั้งจิต


ก่อนนอนคืนนี้ ขอให้ตั้งจิตไว้ว่า
เราจะไม่คิดร้ายต่อใคร
เราจะไม่เบียดเบียนใคร
เราจะหวังความสุขให้เกิดขึ้นแก่คนที่เราพบ
แม้คนๆ นั้นจะเป็นคนที่เราเกลียดก็ตาม
เมื่อตื่นเช้ามาก็ขอให้ระลึกไว้อย่างนี้เช่นกัน
ให้ลองทำทุกๆ วัน ใจเราจะมีความสุขขึ้นมากมาย
และช่วยให้สติ ความรู้สึกตัวเจริญขึ้นด้วย

พระอาจารย์เจษฎา คุตตฺจิตฺโต

Image by Pexels from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ถ้าเราต้องการชีวิตที่เป็นอิสระ


ถ้าเราต้องการชีวิตที่เป็นอิสระจริงๆ แล้ว
เราต้องกลับมารู้ตัวเองให้มาก
อย่าเป็นคนลืมตัว
เมื่อไม่ลืมตัว...เราก็หยุดได้
หยุดความคิดที่สับสนวุ่นวาย
หยุดได้.. เพราะเราเห็น เรารู้ เราเข้าใจ
คนใดที่หยุดความคิดที่สับสนวุ่นวาย
ที่เป็นทุกข์ได้
คนนั้นก็เป็นอิสระ เป็นอิสระจาก
โลภะ โทสะ โมหะ
เพียงมีสติเข้าไปรู้จิตใจของเรา
ความโกรธ ความโลภ ความหลง มันก็ไม่มี
มันเกิดขึ้นได้เฉพาะตอนที่เราเผลอเท่านั้น

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

Photo by TOMOKO UJI on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา