โอกาสได้มรรคผล


เรียนรู้ตัวเองไปเรื่อย 
จนใจเป็นกลางกับความปรุงแต่งต่างๆ
ถึงจะมีโอกาสได้มรรคผล 
ถ้าใจยังไม่เป็นกลาง
ยังเลือกเอาสภาวะใดสภาวะหนึ่ง 
ยังรังเกียจสภาวะใดสภาวะหนึ่ง
ยังห่างไกลมรรคผลมากนัก
จนถึงจุดที่จะได้มรรคผล
ใจจะต้องเข้าสู่ความเป็นอุเบกขาอย่างแท้จริง

อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ

Image by StockSnap from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ปล่อยกายได้ก็เหมือนกับปล่อยเวรกรรมเสียได้


ผู้ใดยึดกายไว้ก็เท่ากับยึดเวรกรรมไว้ 
ผู้ใดปล่อยกายได้ก็เหมือนกับปล่อยเวรกรรมเสียได้ 
เวรกรรมก็หมดไปจากกาย
เหมือนแผ่นดินที่เรายึดไว้เป็นกรรมสิทธิ์ 
มีหลักเขตและหน้าโฉนด 
มันมักเกิดการแย่งชิง ล่วงล้ำ คดโกง 
เป็นเหตุให้เกิดการพิพาทฟ้องร้องกันได้ 
ถ้าเราไม่ยึดไว้ปล่อยให้เป็นของกลาง 
เป็นของโลกเสีย ใครอยากได้ก็เอาไปไม่หวงแหน 
เรื่องเดือดร้อนวุ่นวายพิพาทบาดหมางกัน
ก็จะไม่เกิดขึ้น เช่นนี้เราก็จะสบายใจ

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

Image by EvgeniT from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา