ศาสนา ของศักดิ์สิทธิ์ เป็นสันทิฏฐิโกศาสนา   ของศักดิ์สิทธิ์  เป็นสันทิฏฐิโก
ผู้ที่เรียน  เอาไว้โชว์     ก็ไม่รู้ของจริง
รู้แล้วไม่เชื่อ เหมือนสร้างเรือ  ไว้ไม่ใช้
มีทั้งแจว    มีทั้งพาย  เก็บไว้บนตลิ่ง
สร้างเรือ    ไว้บนบก   สร้างครกไว้บนเขา
เมื่อพบทรัพย์ แล้วไม่เอา น่าสงสารจริงๆ

หลวงปู่เปลื้อง ปัญญาวันโต

เมื่อใจกลับสู่กาย...เมื่อเธอสามารถนำ..ใจของเธอ
กลับมาสู่...กายของเธอ
และดำรงอยู่อย่างตั้งมั่นในปัจจุบันขณะ
เธอจะตระหนักรู้ได้ว่า
เธอมีเงื่อนไขมากมายที่ทำให้เธอมีความสุข
มากกว่าที่คิดไว้เสียอีก
นี่คือ...ทิฎฐธรรมะสุขวิหาร

ท่านติช นัท ฮันห์

เจริญสติ เห็นความคิด ดับทุกข์ได้ทุกขณะ          เมื่อเราเจริญสติ เห็นความคิดที่มันผุดมามากๆ  จิตก็จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัด เห็นความไร้สาระ  เราก็ไม่เข้าไปยึดให้เป็นสาระ เราก็หลุดจากทุกข์ และเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันเอง แล้วมันก็ดับไป ดังนั้นเราสามารถดับทุกข์ได้ทุกขณะ แม้ไม่ใช่การดับโดยสมุจเฉท  แต่ก็เป็นการดับทุกข์ที่ทำให้เราได้สัมผัสรสชาติของการดับลงแห่งทุกข์

                                                                                       พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน