หนทางสู่ความสิ้นสุดทุกข์เป็นหนทางที่ง่ายหนทางไปสู่ความสิ้นสุดของทุกข์นี้ เป็นหนทางที่ง่าย 
เหตุที่ยาก เพราะเราไม่รู้มันอย่างแท้จริง เราจึงมีแต่ความลังเล และสงสัย

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ต้องมีความตั้งใจในการสังเกตดู
ในการสังเกตดูเฉยๆนั้น 
ท่านต้องมีความตั้งใจ
พากเพียรที่จะเฝ้าสังเกตด้วย 
มิฉะนั้นจิตของท่านก็จะล่องลอยไปเรื่อย 
โดยคิดว่า "นี่แหละดูเฉยๆ" ...
แล้วท่านจะได้รับประโยชน์อย่างไรกัน
ดังนั้น ความตั้งใจพากเพียร
ที่จะมีสติตื่นตัวอยู่เสมอ 
จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการวิปัสสนา


ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า