ขอให้ยุติการเข้าควบคุมความคิด


คิดบวก คิดลบ คือเป็นผู้รู้สึก 
หากต้องการฝึกเห็นความรู้สึก 
ขอให้ยุติการเข้าควบคุมความคิด 
ทั้งคิดบวก คิดลบ ต่างมีค่าเสมอกัน 
เราไม่เข้าไปเป็น เราเพียงแค่เห็น 
เห็นการทำงานของมันอย่างกลาง ๆ 
ที่จริงแล้วทั้งคิดบวก คิดลบ ต่างไม่มีตัวตน 
มีสภาพเกิดและดับ สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไป 
จะเอาแต่คิดบวกอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ 
หรือนึกเพี้ยน จะเอาแต่คิดลบอย่างเดียว
ก็เป็นไปไม่ได้ วงจรของความคิด 
ทำงานสลับไปมาก คิดบวก คิดลบ 
มิใช่สิ่งเที่ยงแท้ถาวร

คุณพศิน อินทรวงค์

Image by Pexels from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


บังคับไม่ได้ก็ไม่ใช่ตัวตนของเราแน่


เห็นร่างกายเป็นทุกข์แล้ว
ก็เห็นความดื้อด้านของสังขารร่างกาย
ที่บังคับบัญชาไม่ได้
คือเห็นว่าความเสื่อมโทรมอย่างนี้
เราไม่ต้องการ ก็บังคับไม่ได้
ไม่ต้องการให้ปวดเจ็บเมื่อยล้า 
แต่มันก็จะเป็น ไม่มีใครห้ามได้
ไม่ต้องการให้ระบบประสาทเสื่อม
มันก็จะเสื่อม ใครก็ห้ามไม่ได้
ไม่ต้องการตาย มันก็ต้องตาย 
ไม่มีใครห้ามได้ สิ่งที่ห้ามไม่ได้นี้
ท่านเรียกว่า อนัตตา 
แปลว่า เป็นสิ่งเหลือวิสัยที่จะบังคับ
ที่ท่านแปล อนัตตาว่า ไม่ใช่ตัวตนนั่นเอง
เพราะถ้าเป็นตัวตนของเราจริงแล้ว 
เราก็บังคับได้
ถ้าบังคับไม่ได้ก็ไม่ใช่ตัวตนของเราแน่

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

Image by PublicDomainPictures from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา