หา "ประตูใจ" ไม่เจอ


บรรลุธรรมจริงๆ แล้วไม่นาน 
ที่นาน นานเพราะหา "ประตูใจ" ไม่เจอ 
สุขตรงนี้เป็นบรมสุข 
สุขที่จิตเห็นจิตตนเอง 
เป็นความสุขที่ปราศจากการปรุงแต่ง 
ไม่มีอะไรปรุงแต่งให้สุขได้ 
เพราะจิตเข้าไปสู่ความว่าง

หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

Image by mohamed_hassan from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา