ชีวิตที่ดีจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยชีวิตที่ดีจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย 
หากเราไม่รู้จักยอมรับความเป็นจริง 
ความเป็นจริงแรกคือไม่มีใครสมหวังไปทุกเรื่อง 
ความเป็นจริงต่อมาคือ แท้จริงแล้ว 
ไม่มีหรอกคำว่าสมหวังหรือผิดหวัง 
มีแต่คำว่า เป็นเช่นนั้นเอง 
เพราะอะไร ๆ ก็เป็นเช่นนั้นเอง 
เมื่อเรามองให้ดีมันก็ดี 
เมื่อเรามองให้ไม่ดี มันก็ไม่ดี 
เป็นเช่นนั้นเอง

คุณพศิน อินทรวงค์

Image by Wolfgang_Hasselmann from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

จงมองว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต


จงมองว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 
ความทุกข์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ถ้ามัวแต่จะโทษสิ่งต่างๆ เมื่อเกิดความทุกข์ 
และมองว่าเป็นสิ่งผิดธรรมชาติ
และไม่เป็นธรรมแล้ว 
เราก็จะหาความสุขไม่ได้

ท่านดาไลลามะ

Image by blende12 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา