เป็นของเป็นเอง รู้เอง เห็นเอง พอเอง


ถ้าหากว่าบุคคลใด
อยากรู้อยากเห็นแดนสุขาวดีแล้ว
ขอให้วางขันธ์ทั้ง ๕ นี้ลงไว้เสียก่อน
เมื่อวางขันธ์ ๕ ลงได้แล้ว
มันจะไปของมันเองโดยเฉพาะ
ไม่ได้เกาะได้ยึดอันใด
มาเป็นเครื่องนำพาเข้าสู่จุดนั้น
แต่เป็นของเป็นเอง รู้เอง
เห็นเอง พอเอง
เต็มเอง สมบูรณ์เองทั้งหมด
ไม่ได้คิด ได้อ่าน
ได้ปรุง ได้แต่ง เหมือนอยู่ในโลก

หลวงปู่คูณ สิริจันโท

Image by ElaineArtist from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

แค่ตื่น ก็หลุดพ้น


อย่าคิดว่า เราได้อะไรมา 
หรือเราเสียอะไรไป
เพราะโลกนี้ ไม่มีอะไร
ที่เราได้มาจริง หรือเสียไปจริง
แม้แต่การเกิดตาย 
ก็เป็นแค่ฉากหนึ่งในละครสมมุติ เท่านั้น 
ที่มีอยู่จริงในความไม่จริง ..
แค่ตื่น ก็หลุดพ้น
จงตื่น เพื่อความหลุดพ้นที่ได้รับอยู่แล้ว..
ตื่น จึงได้พบกับอิสรภาพอย่างสมบูรณ์
อิสรภาพยังคงเดิม ยังอยู่ที่เดิม ด้วยปัญญาวิมุติ

อิโตมิ จัง

Image by drphuc from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา