เราจะทิ้งการให้ทานไม่ได้          ..ที่ท่านกล่าวว่าทำกฐินร้อยกองก็ไม่เท่าภาวนารวมลงครั้งหนึ่งนั้นเป็นการถูกต้องแล้ว แต่เราจะทิ้งการให้ทานไปก็ไม่ได้อีกล่ะ ถ้าหากเรามีภพมีชาติหน้าก็กลายเป็นคนจนทรัพย์ หาด้วยน้ำพักน้ำแรงเกือบจะตายก็ไม่ได้ เพราะอานิสงส์ทานไม่ชูส่ง

                                                                                              หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต

ให้มีแต่เพียงรู้เฉยๆ กิเลสก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าหากเรากำหนดรู้เท่าทัน
อย่าให้มันไปหมายมั่นสัญญา
จดจำแลปรุงแต่ง
ให้มีแต่เพียงรู้เฉยๆ
กิเลสมันก็จะไม่เกิดขึ้น

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

กิเลสมันปรากฏ กำหนดสติรู้มัน...
กิเลสมันปรากฏ กำหนดสติรู้มัน
อารมณ์มันปรากฏ กำหนดสติรู้มัน
เอาสติตัวเดียว พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างชัดเจน
ตัณหามันเกิดที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มันก็ดับที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 
มันจะดับได้อย่างไร...ฝึกสต

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย