รู้สบายๆ แต่ไม่หยุดรู้จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การรู้ว่าเผลอบ่อยๆ คือการรู้สึกตัวบ่อยๆการรู้ว่าเผลอไปบ่อยๆ มองอีกมุมหนึ่ง
มันก็คือการรู้สึกตัวได้บ่อยๆ นั่นเอง
จิตใจที่กำลังรู้สึกตัวอยู่นี่แหละ
ที่เป็นจิตใจของผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
หากใครสามารถตามรู้ได้บ่อยๆ ว่าเราเผลอไปแล้ว
เพียงเท่านี้ก็เท่ากับว่า คนนั้นได้หยั่งรากลงสู่วิถีชีวิตใหม่
ที่เป็นวิถีของชีวิตที่ รู้-ตื่น-เบิกบานระหว่างวันนั่นเอง

อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา