ฉันจะปฏิบัติ อย่าง...คนโง่


พอความหลงดี
หรือติดดี เกิดมากขึ้น 
ก็จะพาให้ลืมเป้าหมาย
การปฏิบัติว่าแท้จริงแล้ว 
เราทำไปก็เพื่อให้หมด ตัวเรา  
แล้วยังจะมี เรา 
ที่เก่งกว่า ดีกว่า อีกหรือ?
แล้วเจ้าตัวติดดีนี้ 
ก็จะทำให้เราเป็นชาล้นถ้วย 
ใครๆ เตือนก็ไม่ฟัง 
สำคัญว่าฉันเข้าวัดมาก่อน 
ฉันใกล้ชิดครูบาอาจารย์มากกว่า 
ฉันนั่งสมาธิเดินจงกรมมากกว่า 
ฉันรู้ข้อธรรมะมากกว่า ฯลฯ
จงคอยเตือนตนด้วยตนเองอยู่เสมอๆ 
ว่าเราปฏิบัติเพื่อละโลภ โกรธ หลง  
การจะให้ใครๆ มายกย่องว่าเราเก่งเราดี 
อย่า...ให้มีในจิตใจ 
หากมันผุดขึ้นมา ก็ให้ละมันเสีย  
ด้วยการรู้เท่าทัน การมีการเป็นไม่ใช่เป้าหมาย  
มุ่งละกิเลส
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวมานะ
ที่ชอบเปรียบเทียบกับคนอื่น 
จับผิดคนอื่น ออกจาก...จิตใจ 
บอกตัวเองว่า...
ฉันจะปฏิบัติ อย่าง...คนโง่ 
ไม่สำคัญตนว่าดีแล้ว รู้แล้ว

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

Image by kareni from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา