ภาษาคนคือ ภาษาแห่งมนุษยธรรม


ภาษาคนคือ ภาษาแห่งมนุษยธรรม
ประกอบด้วยเมตตา ไม่ดูหมิ่นคน
ไม่ยกตนข่มใคร มีแต่ใจเอื้อเฟื้อ
กรุณาและปรานี
ไม่ใช้คำพูดที่ทำให้คนอื่นทุกข์ใจ
มันไม่เกี่ยวหรอกว่า
พูดเพราะหรือพูดหยาบคาย
แต่อยู่ที่ว่าพูดออกไปด้วยกระแสใจแบบใด

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by lograstudio from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา