จนเหลือแต่ธาตุทองแท้


จิตที่เจือด้วยอารมณ์ชั่วก็ต้องไปสู่คติชั่ว 
จิตที่เจอด้วยอารมณ์ดี 
ก็ย่อมไปสู่คติสูง ได้เป็น "เทพ"
ถ้าเป็นจิตวิสุทธิ์ ก็ได้เป็น "อริยะ"
ฉะนั้น จงพากันมองดูจิตของตนเองอย่างเดียว 
อย่าให้มันรั่วไหลออกมาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย 
ถ้ามันขุ่นก็จงทำให้มันใส 
พยายามขับไล่อารมณ์ต่างๆ ออกไปให้หมดสิ้น 
จนเหลือแต่ธาตุทองแท้ คือ "จิตวิเวก" หรือ "จิตวิสุทธิ์"
ให้พากันตั้งใจทำ ณ บัดนี้

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

Image by -MECO- from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ข้างนอกจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขา


ถ้าเราจะไปบังคับข้างนอกให้เป็นดั่งใจตนเอง
ความทุกข์มันก็เกิด เพราะมันเป็นไปไม่ได้
เมื่อไม่เป็นไปดั่งใจเรา ความไม่พอใจมันก็เกิด
จริงไหม มันก็เลยเป็นทุกข์ใจ
ถ้าเรารู้อย่างนี้ เห็นอย่างนี้ ก็เลยปล่อยซะ
ข้างนอกจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขา
ข้างในเราก็รู้แจ้ง

พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ

Image by Tove85 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา