แค่เราเกลียดคนชั่ว...
แค่เราเกลียดคนชั่วนะโยม
จิตใจก็เศร้าหมอง
เราไม่ได้ดีกว่าเค้าเท่าไหร่หรอก
เราก็แค่สร้างกิเลสอีกตัวนึงขึ้นมา
โดยการไปเกลียดความชั่วของเค้า


พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

หยุดคิดคือหยุดสังสารวัฎ
ตัณหาต่างๆ ความรัก ความเกลียด 
ความกลัว มาจากความคิด
หยุดคิดคือหยุดสังสารวัฎ
เริ่มจากกระทบปั๊บกลับมาดู
ห้ามคิดไม่ได้ ..ธรรมชาติเค้าต้องคิด
เราเป็นผู้ดูเฉยๆ ใช้คำว่า “สักแต่ว่า”
ถ้ากลับมาดูทัน มันไม่เป็นเรื่องยาว 
แรกๆ จะใช้เวลาหน่อย ต่อไปจะเห็นชัด
ว่าโลกทั้งโลก สังสารวัฎ
อยู่ตรงสังขารการปรุงแต่งนี้เอง


หลวงพ่อมนตรี อาภัสสโร