พุทโธตัวจริงพุทโธตัวจริงแล้ว
คือการทำจิตให้ว่าง 
ทำจิตให้สงบ ทำจิตให้ปกติ  
ทำให้มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอ  
อยู่ภายในนั้นแหละ เป็นตัวพุทโธ  
เรียกว่า พุทโธตัวจริง

หลวงปู่ดาบส สุมโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา