ความเข้มแข็งที่มั่นคง เกิดจากความเข้าใจสัจธรรมคนเข้มแข็ง จะไม่รู้สึกกลัวการเปลี่ยนแปลง 
แม้การเปลี่ยนแปลงนั้น
จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ 
ยากลำบากกว่าเดิมก็ตาม 
คนเข้มแข็งจะไม่หวั่นกลัวการอยู่เพียงลำพัง 
และจะไม่ติดใจในการมีบริวารห้อมล้อม 
คนเข้มแข็งจะรู้เสียสละมากกว่าการรับเอา 
คนเข้มแข็งจะไม่ริษยาใคร
ความเข้มแข็งที่มั่นคง 
เกิดจากความเข้าใจสัจธรรม 
มีเกิด มีดับ มีสุข มีทุกข์ 
มีสรรเสริญ มีนินทา มีลาภ 
มีเสื่อมลาภ มียศ มีเสื่อมยศ 
เป็นอยู่อย่างนั้นโดยธรรมดา 
เข้าใจความจริง ยอมรับความจริง 
ไม่เหงา ไม่เศร้า 
ความเห็นแก่ตัวหายไป 
เป็นอยู่อย่างเข้มแข็ง

ครูบาไตรภพ วัดป่าโคกเจริญธรรม

Image by anurajsl from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาข้อปฏิบัติ มีเพียง "การเฝ้าดู"ข้อปฏิบัติ มีเพียง "การเฝ้าดู" เท่านั้น 
มันครอบคลุมทั้งการปฏิบัติและผลลัพธ์ไว้หมดแล้ว

ท่านกฤษณมูรติ

Image by BUMIPUTRA from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา