ศานติสุขของพระพุทธเจ้า


จงพยายามมีสติ
และปล่อยวางทุกสิ่งให้เป็นไปตามปกติของมัน
แล้วจิตของท่าน... 
ก็จะสงบมากขึ้น ใน...สิ่งแวดล้อมทั้งปวง
มันจะสงบนิ่ง...
เหมือนหนองน้ำใสในป่า
ที่บรรดาสัตว์ป่าสวยงาม และหายาก
จะมาดื่มน้ำในสระนั้น
ท่านจะเห็นความมหัศจรรย์ 
และแปลกประหลาดทั้งหลาย
เกิดขึ้น และดับไป
ปัญหาทั้งหลายจะบังเกิดขึ้น
แต่ท่าน...
จะรู้ทัน  มันได้ทันที 
นี่แหละ! คือ...
ศานติสุข ของ...พระพุทธเจ้า

หลวงปู่ชา  สุภัทโท 

Image by balaramadasa108 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ความดีที่แท้จริง


ความดีที่แท้จริง 
ไม่มีการชนะหรือแพ้ อะไรเลย 
นั่นเพราะ ผลของความดี 
คือ ทำแล้ว ก็โปร่ง โล่ง สบาย 
ไม่เป็นอะไร ไม่มีอะไร 
ไม่ได้อะไร แล้วก็ไม่เสียอะไร

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by manseok_Kim from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา