ผู้รู้แบบพุทธ


ผู้รู้แบบพุทธ
ไม่ใช่รู้วิชาสารพัด
ไม่ใช่รู้ข่าวสารทั่วไปหมด
ไม่ใช่รู้วาระจิตของคนอื่น
แต่รู้วาระจิตของตนเองว่า
กำลังยึดอะไรให้ใจเป็นทุกข์บ้าง

ดังตฤณ

Image by BUMIPUTRA from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ใครยื่นถ้วยยาพิษมา อย่ายกซด


ใครยื่นถ้วยยาพิษมา อย่ายกซด
ยั้งใจ อด โกรธได้ ไม่เสียท่า
ใครยื่นหอก มอบดาบ ไม่รับมา
คอยรักษาใจผ่องแผ้ว คลาดแคล้วภัย
เติมกระแสเมตตาไว้ ไม่เอาเรื่อง
ไม่ขุ่นเคือง ไม่รู้ไม่ชี้ ดียิ่งใหญ่
ใครจะร้าย เรื่องของเขา เราอดใจ
ไม่ตีใคร ไม่กล่าวโทษ ไม่โกรธเคือง

ท่าน ก เขาสวนหลวง

Image by dungthuyvunguyen from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

การปฏิบัติที่แท้จริงไม่ได้ซับซ้อน


การปฏิบัติที่แท้จริงไม่ได้ซับซ้อนอะไร 
ไม่มีอะไรเยอะ เรียบง่าย
แค่อาศัยความอดทน
ที่จะคอยรู้จิตใจตัวเองไปเรื่อยๆ
แล้วก็ไม่ปล่อยให้กิเลสตัณหาครอบงำจิตใจ

Camouflage

Image by Patrizia08 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

พอความโกรธหายไป บาปไม่หาย


ถ้ามีความโกรธ ต้องรักษาใจให้มันเย็น 
อย่าให้มันร้อน หาอุบายแก้ไขด้วยปัญญา 
น้ำที่ต้มเดือดออกมาจากเตาแล้วไม่นานก็เย็นลง 
ถ้าใส่ตู้เย็นก็เป็นน้ำแข็งได้ ใจเราก็เหมือนกัน 
มันเดือดแล้วก็เย็นได้ เย็นแล้วก็สบาย 
อย่าลุอำนาจแก่ความโกรธเด็ดขาด สติอย่ามืดอย่างเดียว 
อย่าเอาความโกรธมาใช้งานเลย
โทสะเป็นไฟ อย่าตามใจมัน 
พอความโกรธหายไป บาปไม่หาย ตกนรกอย่างเดียว

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

Photo by Adam Wilson on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ไม่ใช่การสร้าง แต่คลายความยึดถือในสมมุติ


สร้างวัดสร้างพระสร้างบารมี 
นี่คือสิ่งสมมุติ 
เราเคยสร้างสิ่งเหล่านี้มา
หลายภพชาติมามากแล้ว 
แต่พุทธะก็อยู่กับเรา 
แต่ไม่รู้จักกันเลย
ไม่ใช่การสร้าง 
แต่คลายความยึดถือในสมมุติ 
จึงมีเราผู้หลงสร้าง หลงเกิดตาย
สิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับ 
สิ่งที่สร้างเลยบัง พุทธะ

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

จาก ‘นักปฏิบัติ’ มาเป็น ‘นักศึกษา’ให้เปลี่ยนมุมมองความรู้สึกใหม่
จาก ‘นักปฏิบัติ’ มาเป็น ‘นักศึกษา’
คือทำไว้ในใจว่า จะขอเรียนรู้ความจริง
จิตขณะนี้มันเผลอ มันฟุ้ง ก็เป็นเรื่องธรรมดา
ถ้าเป็นนักปฏิบัติ.. ก็จะทำให้หายฟุ้ง บังคับมัน
ถ้าเป็นนักศึกษา.. ก็จะรู้ไปตามที่มันเป็น

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

Image by iqbalnuril from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

แค่หยุดความคิดปรุงแต่ง แสวงหา


การแสวงหาพุทธะ ที่ภายนอก
ทำให้เขาพลาดจากพุทธิภาวะ
แค่หยุดความคิดปรุงแต่ง แสวงหา
หยุดความดิ้นรนกระวนกระวาย
จิตนั้น ก็คือพุทธะ

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

Image by Marisa04 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

จิตบริสุทธิ์ หรือจิตว่าง


การทำใจเป็นกลางๆ 
ไม่ติดทั้งอารมณ์ดีและอารมณ์ร้าย
นี้แหละเรียกว่า “จิตบริสุทธิ์ หรือจิตว่าง”  
คือว่างจากกิเลสตัณหาอุปาทาน 
จากความเห็นแก่ตัว 
หรือว่างจากความรู้สึก
ที่มีตัวเราและมีอะไรๆ เป็นของเรา
จิตใจเป็นเหมือนน้ำในทะเล  
ว่างจากสิ่งรบกวนเมื่อใด 
จิตใจหรือน้ำก็จะเรียบไปเอง

ท่านพุทธทาสภิกขุ

Image by jplenio from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ต้องเนกขัมมะที่ใจฆราวาสจะถึงธรรม ต้องเนกขัมมะที่ใจ
คือต้องถอนฉันทราคะในสิ่งนั้นๆ ออก
สิ่งนั้นๆ จะกลายเป็นของว่างเลย
อาจจะยังใช้สอยเกี่ยวข้อง 
แต่ไม่เข้าไปยึด
ไม่เข้าไปถือ หรือเข้าไปติด 
เอามันมาเทิดทูนบูชา
พร่ำสรรเสริญ  เมาหมกอยู่

อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

Image by enriquelopezgarre from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


โซ่ตรวนที่ขังเราไว้


ความจริงแล้วไม่มีใครคอยฉุดรั้ง
คอยผูกมัดเราไว้หรอก 
เป็นตัวเราเองที่ผูกติดอยู่กับความเป็นเรา 
โซ่ที่ล่ามเราเอาไว้กับความเป็นเราก็คือ 
ความเพลินใจเมื่อมีความสุข
ความเพลินใจในชีวิต 
ความไม่ชอบใจในความทุกข์โศกนั้นเอง 
โซ่ตรวนที่ขังเราไว้ก็คือ เราเอง

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by Peggy_Marco from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

จิตพอเพียง


จิตพอเพียง..
คือการลดละวางอารมณ์ต่างๆ 
ลงให้เบาบาง
ไม่ยึดถืออารมณ์ที่เกิดขึ้น 
หากอารมณ์ดีร้ายเกิดขึ้น
ก็พยายามฝึกดูฝึกรู้ 
แล้วผ่องถ่ายคลายออกเสียจากใจ

ชีวิตพอเพียง..
มีการงานอะไรก็ทำไปตามหน้าที่ปกติ 
เครื่องกิน เครื่องใช้ เครื่องอยู่อาศัย 
พยายามลดละให้สมถะลงให้พอดี
พอประมาณ ไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อ
ตามค่านิยมของการตลาดในยุคบริโภคนิยม
ที่คอยกระตุ้นต่อมตัณหาของผู้บริโภค
ให้บริโภคเกินความจำเป็นของชีวิต..

"กินใช้พอดี..
มีสติรู้ชั่วดี..ชีวีเบิกบาน"

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

อาจารย์ปู่ เอกธาตุ

Image by Leolo212 from pixabay


 

อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ


ใจมีความตั้งมั่นแล้ว
มันไม่ได้วัดกันที่ ภายนอก
แต่เป็นวัดกันที่ความตั้งมั่นของจิตข้างใน
ถ้าเรามีคุณภาพจิตแบบนี้
เราอยู่ที่ไหน ก็อยู่ได้
ข้างนอก มันจะวุ่นวายอะไร
ข้างใน มันก็สงบ ตั้งมั่น
ไม่ไปอะไรกับเรื่องของสิ่งต่างๆ ภายนอก
จึงจะเรียกว่า เป็นผู้ที่เข้าถึงการสำรวมอินทรีย์
หรือ อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ

พระมหาวรพรต กิตฺติวโร
Cr.เพจ เดินจิต

Photo by J Lee on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

นาของราคะตัณหา


ความสุขสงบมันอยู่ที่ใจสงบนี้เท่านั้นเอง 
ไม่ได้อยู่ที่รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส 
ธรรมมารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง
ที่เราเคยแสวงหามาโดยตลอด
หาเท่าไรมันก็ไม่พบ 
มันจะพบได้อย่างไร 
นั่นเป็นนาของราคะตัณหา

หลวงพ่อทอง จนฺทสิริ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ฝึกวาง


ฝึกวาง
ถ้าจะปล่อยให้มันวางจริงๆ
ให้สภาวะทั้งหลายเกิดก่อน แล้วรู้ตามไป
คอยดักสังเกตมัน ได้แค่ไหน ก็ค่อยๆ สังเกตไป
สังเกตด้วยใจที่เป็นอุเบกขา รู้แล้วไม่ทำอะไร
รู้ชื่อๆ ก็เป็นอุเบกขา
รู้เฉยๆ ก็อุเบกขา
รู้แล้วไม่ทำอะไรกับสภาวะทั้งหลาย
ก็เป็นอุเบกขาเหมือนกัน
ลักษณะของอุเบกขาจะเป็นแบบนี้

พระอาจารย์กระสินธุ์ อนุภัทโท

Cr.Fb.ธรรม ชิด ใกล้

Image by HG-Fotografie from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เมื่อใจว่างแล้ว


เมื่อใจว่างแล้ว มันก็โปร่งเบาสบาย ไม่รับอารมณ์ใดๆ
เหมือนนกที่มีตีน แต่ก็ไม่มีรอยในอากาศ
เราจะมองไม่เห็นรอยตีนของมันเลย 
ฉันใด.. ใจที่ว่างเปล่านั้น
ถึงใครจะด่าว่า.. ใจมันก็ไม่มีตัวหนังสือในอากาศ
ย่อมไม่มีอะไรติดอยู่ในใจ.. ฉันนั้น

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

Image by Pexels from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

นั่นก็คือ การหลุดพ้น แล้ว


ถ้าสังเกตใจคนเราที่หลงธรรม  
เกือบทั้งหมดปฏิบัติเพื่อที่จะเอาธรรม 
เอาดี เอานิพพาน  
เอาการบรรลุธรรม เอาญาณทัศนะ
คุณวิเศษ เอาสวรรค์ 
เอาชื่อเสียง เอา หรือ เพื่อๆ
มีแต่ความอยากและความหวังและความกลัว
แค่เสี้ยววินาทีเดียว ที่ไม่เอาอะไรอีกแล้ว  
ไม่คาดหวังและไม่หวาดกลัวอะไรอีกแล้ว   
ดีกว่าการตั้งหน้าปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเอา
ทั้งโลกและธรรม ทั้งชีวิต
สู่ชาติหน้าและต่อไปๆ
เมื่อไหร่ไม่ยึด
ไม่เหลือปัจจัยสิ่งใดๆ ให้กังวล
เมื่อใจท่านไม่คิดเองแล้ว
ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่ว
ทั้งสิ่งที่ไปรู้ และ สิ่งถูกเห็น ในเวลานั้น
นั่นก็คือ การหลุดพ้น แล้ว

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by Alexey_Hulsov from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

รู้ตรงที่ความปรุงแต่งบ่อยๆ จะเกิดสมาธิ


ผู้ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติ
ไปอย่างแยบคาย
ก็จะเห็นต้นกำเนิดของความคิด
พอจิตมันตรึกนึกก็รู้ทัน
พอนึกก็รู้ทันๆ มันก็นึกไปไม่ได้
พอรู้ทันมันก็ไม่นึกขยายออกไป
มันจะสลายตัว จะทำลายความปรุงแต่ง
หยุดความปรุงแต่ง 
พอปรุงนึกรู้ทัน มันก็ไม่ไปไหน
ถ้ารู้ตรงบ่อยๆ ปล่อยวางถูกต้อง
จิตก็จะเกิดสมาธิขึ้นโดยธรรมชาติ
ถ้ารู้ที่จิตบ่อยๆ 
รู้ตรงที่ความปรุงแต่งบ่อยๆ
จะเกิดสมาธิขึ้นมา
โดยไม่ต้องจงใจเพ่งสร้างสมาธิ
สมาธิจะเกิดมากขึ้นมาเอง
จะรู้สึกว่าจิตใจสงบ
ดื่มด่ำลงไปอีกระดับหนึ่ง
คือสงบว่างลงไป

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

Image by abdullahsaghirahmad from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

การอดทนต่อกิเลสในใจตนเอง


การอดทนต่อกิเลสผู้อื่น เป็นเรื่องเล็กน้อย
การอดทนต่อกิเลสในใจตนเอง
ที่จะโต้ตอบกลับกิเลสของผู้อื่น
นี่ต่างหากที่ยากกว่า 
และเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝน 
เพราะมันทำให้เกิดบารมีขึ้นในใจตนเอง

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by Muscat_Coach from pixabay


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
  


 

ไม่ถูกความคิดต่างๆ บิดเบือนความจริง


การภาวนาในที่นี้หมายว่า
การเจริญสติ สัมปชัญญะ
รู้กาย ใจ ตามเป็นจริง
มันไม่ได้ต้องการการคิดเก่ง
หรือคิดเข้าใจอะไรลึกซึ้งเลย
แต่เป็นการ รู้ เท่าทันความคิดทั้งปวง
ไม่ถูกความคิดต่างๆ บิดเบือนความจริง
ที่สามารถรู้สึกๆ ได้ ที่ปัจจุบันขณะเท่านั้นเอง....

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by johnhain from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ยอม


ยอม ตามธรรมชาติที่มันเป็นทุกอย่าง
ทุกแห่ง ทุกข์ก็ไม่เกิด
ธรรมะอย่างนี้ปฏิบัติที่ไหนก็ได้
เวลาใดก็ได้ ใคร ๆ ก็ปฏิบัติได้
ปฏิบัติเมื่อไหร่ ที่ไหน ทุกข์ก็ไม่เกิด
เมื่อนั้น ที่นั่น... 

หลวงปู่ชา สุภัทโท

Image by enriquelopezgarre from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

วิชชากำจัดทุกข์


ทิ้งความผูกติดในอารมณ์เป็น 
และทำจนชำนาญ 
เห็นความเกิดความดับตามจริง 
จนเกิดภาวะปล่อยวางอารมณ์ได้จริง 
ก็เท่ากับสำเร็จวิชชากำจัดทุกข์แล้วตามลำดับ

ครูบาไตรภพ วัดป่าโคกเจริญธรรม

Photo by Ivan Dostál on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

คิดอย่างนี้จะได้ไม่ทุกข์วางเอาไว้ซะ 
อย่าไปถือมั่น 
ทุกอย่างมันมี
กฏแห่งกรรมของมันอยู่ 
คิดอย่างนี้จะได้ไม่ทุกข์

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

Photo by Ben White on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

สติ "อัตโนมัติ"เอง


สติ "อัตโนมัติ"เอง 
สติอัตโนมัติ มิใช่การทำเอา
แต่เป็นการเห็นความเป็นจริงว่า
ทุกสิ่งทำงานเอง
แม้ไม่มีเรา มันก็ทำหน้าที่เอง 
จนคลายจากสิ่งยึดถือ
ในรูป ในนาม ในกาย ในจิตเอง...

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Photo by Jinen Shah on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ให้ค่าสิ่งใด


ให้ค่าสิ่งใด
สิ่งนั้นมีจริงขึ้นมาทันที..
ตัวตนเราเขา ก็มีตามมา..
ชอบ ไม่ชอบ ก็มีตามมา..
และอีกสารพัดล้านเรื่อง
ก็ มี ต า ม ม า..

อาจารย์ปู่ เอกธาตุ

Image by FlashBuddy from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

สรุปเหลือหนึ่งคือ ความไม่ประมาท


คำสอนของพระพุทธเจ้า
มีอยู่แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์
อยู่ในพระไตรปิฎก
แยกเป็นพระวินัยปิฎก
พระสุตตันตปิฎก
พระอภิธรรมปิฎก
สรุปลงมาเหลือสามคือ
ศีล สมาธิ ปัญญา
ย่อลงมาเหลือสองคือ
สติกับสัมปชัญญะ
สรุปเหลือหนึ่งคือ
ความไม่ประมาท

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

Image by ID 41330 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

จิตของผู้รู้


จิตของผู้รู้นั้น จะต้องเป็น
จิตที่ว่างจากอารมณ์ทุกอิริยาบถ
ไม่เลือกสถานที่ 
ถึงจะไปอยู่ที่ไหนก็ตาม
จะเป็นที่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ 
ก็ว่างอยู่อย่างเดิม
ไม่วุ่นวายขัดข้อง
จะต้องมีความว่างอยู่ตลอด 
ไม่ได้เลือกสถานที่
นี่คือจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ 
จากอารมณ์ของโลก

หลวงปู่คูณ สิริจันโท

Image by Nikasucha from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

กายว่าง จิตว่าง


ถ้าเราถือว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเรา 
กายผู้อื่นก็จะปรากฎด้วย 
ถ้าเราไม่ยึดว่ากายนี้เป็นของเรา 
กายผู้อื่นทั่วสามแดนโลกธาตุก็จะดับไปด้วย
ถ้าท่านถือว่าจิตนี้เป็นเราเป็นของเรา 
ก็จะมีจิตผู้อื่นด้วย 
ถ้าท่านเห็นตามปกติที่มันเป็นว่า 
แม้นแต่จิตก็ไม่มีความเป็นเราเป็นของเรา 
จิตอื่นทั้งนั้นก็หมดคุณค่าหมดราคา 
หมดความหมายไปด้วย
กายว่าง จิตว่าง ความทุกข์ทุกอย่างก็ดับไป

พระอาจารย์คม อภิวโร

Image by Peggy_Marco from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

มหาสติ..มหาปัญญา


ความระลึกรู้อยู่ทั้งตัว ความรู้ตัว 
ซ่านไปหมดในตัวนี้ เรียกว่า"สัมปชัญญะ"
รู้พร้อม รู้รอบ นี้แหละ
ที่จะไปรวมตัวให้เป็นกำลังขึ้นมา
กลายมาเป็นมหาสติขึ้นมาได้ 
เพราะอันนี้รวมตัว
ถ้าเป็น "มหาสติ" แล้วตั้งไม่ตั้งมันก็รู้
"มหาสติ..มหาปัญญา" 
คือ​ ปัญญาที่ทำงานภายในตัวเอง
โดยไม่ต้องถูกบังคับขู่เข็ญใดๆ
นั้นเป็นปัญญาที่ควรแก่การรื้อภพรื้อชาติ
ได้อย่างมั่นเหมาะไม่มีอะไรสงสัย

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Image by tlparadis from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

มีแค่นี้ก็มีพุทธ ธรรม สงฆ์ อยู่คู่ใจแล้ว


มีแค่ รู้ เท่านั้นเอง
มีแค่นี้ก็มีพุทธ ธรรม สงฆ์ อยู่คู่ใจแล้ว
ความรู้สึกต่างๆ ไม่ว่าหยาบละเอียดอย่างไร
เพียงยอมรับความจริงแบบไม่แทรกแซง
ไม่ว่าจะพลิกไปทางไหน ไม่เกินไปกว่าความ รู้ ได้เลย
รู้เห็นตามเป็นจริง ตามที่เป็น
นี่เป็นทางแห่งปัญญา
ทางข้างหน้าอาจโดดเดี่ยวจริง
แต่ไม่มีความรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
ไม่รู้สึกว่าขาดอะไร ใจยิ่งสละออก
ยิ่งรู้สึกเต็มเปี่ยม
ไม่ต้องแสวงหาสิ่งใดมาเติมเต็ม
พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต
Image by StockSnap from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ไม่มีเราเข้าไปเป็น ใน "เช่นนั้นเอง"


เพียงแค่นิ่ง และดู นี้คือทาง
มันจะว่าง หรือไม่ว่าง ก็อย่าหมาย
ปล่อยตามจริง รู้ตามจริง ที่เป็นไป
ก็จะได้ เรียนรู้ธรรม ตามที่เป็น
ไม่ก่อร่าง สร้างวิธี ทำตรงจิต
ปล่อยตัวจิต เขาเรียนรู้ ดูแค่เห็น
เห็นแล้วรู้ รู้เกิดวาง ไม่ไปเป็น
จะได้เห็น เห็นธรรมชาติ เช่นนั้นเอง

ไม่มีเราเข้าไปเป็น ใน "เช่นนั้นเอง"

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by enriquelopezgarre from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ให้ออกจากความคิด


ความเป็นเช่นนั้นเอง 
หรือพุทธะ มันมีได้ทุกคน 
หรือ ให้ออกจากความคิด 
ถ้ามันคิดแล้วอย่าไปรู้กับมัน 
ให้ตัดความคิดมันทิ้ง 
ให้เราเห็น เรารู้ เราเข้าใจ 
แล้วจะเป็นเอง 
มันจะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือ 
เปลี่ยนหนักเป็นเบา 
เปลี่ยนดำเป็นขาว โง่เป็นฉลาด 
แต่ก่อนมันเอาหลังมือเป็นหน้ามือ 
ความเป็นปถุชนจะหายไป 
ความอริยะจะขึ้นมาแทนเป็นลำดับขึ้นไปๆ

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

Image by enriquelopezgarre from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ให้จิตเรียนรู้และเห็นโทษเอง


เมื่อมี...ราคะ โทสะ โมหะ เกิดขึ้นในใจ
ไม่ต้องทำอะไร...แค่มีความรู้สึกตัวขึ้นมา
ไม่หลงจมไปใน ราคะ โทสะ โมหะ
สติ ปัญญา จะค่อยๆ เกิด
เมื่อเห็นความจริงว่า
สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในใจย่อมดับไปเป็นธรรมดา
ให้จิตเรียนรู้และเห็นโทษเอง
ก็จะหลุดพ้นเอง

หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

Image by Free-Photos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา