ถ้าเราสามารถดำรงตนให้เป็น "ทางผ่าน" ได้


| ท า ง ผ่ า น |

ถ้าเราสามารถดำรงตนให้เป็น "ทางผ่าน" ได้ ...
นั่นล่ะ คือการผ่านทางเรียบร้อยแล้ว!
ถ้าสามารถให้อะไร อะไร ผ่าน
จะสามารถผ่านอะไร อะไรได้
แต่ถ้ายังไม่ยอมให้อะไร อะไร ผ่าน
ก็ยังคงไม่สามารถผ่านอะไร อะไร อยู่
อะไรก็ผ่านมาแล้ว ...
ไยจึงไม่ยอมให้มันผ่านไปเล่า ?
ผ่านมาแล้วผ่านไป
ใยต้องชอกช้ำอีก ?
เจ็บมาแล้วไม่จำ ...
นี่ล่ะ!
ตามกฏการทดแทนน่ะ
เมื่อมีสิ่งหนึ่งจากไป
ต้องมีสิ่งใหม่เข้ามาทดแทน 
เสมอ ...
ฉะนั้น 
เหตุสมควรทุกข์ จึงไม่มีในโลก!
ถ้าอยากผ่านทาง
ต้องยอมเป็น " ทางผ่าน"
ให้ได้ ...

พระอาจารย์นวลจันทร์  กิตติปัญโญ

Cr.Fb.Lovely Ole
Image by StockSnap on Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา