ให้มีสติกำกับฐานจิต


ถ้าจิตเราละเอียดลงไป 
ก็ให้มีสติระลึกรู้ตามลงไปว่า 
มันไปถึงไหน
แต่ถ้าจิตหยุดนิ่งในฐานจิตแล้ว 
ก็ให้มีสติกำกับฐานจิตนั้น
อย่าส่งจิตออกนอก 
ให้มีสติกำกับอยู่กับฐานจิต จนจิตละเอียดเข้าไป ๆ อีก
ก็ให้มีสติระลึกรู้ตามอีกนะ อย่าเผลอ

หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

โกรธคนอื่น เหมือนจุดไฟเผาตัวเองโกรธคนอื่น เหมือนจุดไฟเผาตัวเอง
เมตตาคนอื่น เหมือนสร้างบ้านให้ตัวเอง

หลวงปู่จันทร์ กุสโล