การไม่ยึดติด เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาความเป็นตัวตน
เกิดจากการยึดติดในขันธ์ ๕
เพราะฉะนั้นการไม่ยึดติด
เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา 
นั่นคือพุทธสภาวะ...
...การปล่อยวาง
ไม่ใช่การปล่อยปละละเลย
ภายนอกมันก็ทำงานทำการ 
ใช้ชีวิตได้ตามปกติ 
แต่ข้างในมีแต่รู้ที่บริสุทธิ์ 
ไม่ยึดติดกับอะไรเลย... 

พระมหาวรพรต กิตฺติวโร

Image by StockSnap from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


วัฏฏะนี้น่ากลัวยิ่งกว่าฆาตกรใดๆ


เราไม่ได้เกิดมาเหมือนหมูเหมือนหมา
เกิดมาแล้วก็กินข้าวให้ตัวโต
มีลูกมีหลานแล้วก็ตายไป
มันไม่ได้มีชีวิตต่ำต้อยอย่างนั้น
.
เราเกิดมาเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้น
ไปสู่ความพ้นทุกข์ให้ได้ 
เรื่องอะไรเราจะต้องทุกข์แล้วทุกข์อีก
วัฏฏะเป็นภัยที่น่ากลัวที่สุดเลย
.
ฆาตกรทั่วๆ ไป 
ถ้ามันจะฆ่าเรา มันฆ่าเราได้แค่ครั้งเดียว
แต่วัฏฏะนี่ ฆ่าเราครั้งแล้วครั้งเล่าไม่มีวันจบวันสิ้นเลย
ถ้าระลึกชาติไปได้ 
จะรู้ว่าวัฏฏะนี้น่ากลัวยิ่งกว่าฆาตกรใดๆ
เกิดทีไรตายทุกทีเลยนะ
มีความทุกข์ย่ำยีถึงตายทุกครั้งไป
.
คนที่บารมีมากนะ 
เห็นทุกข์เห็นโทษ เห็นภัยของวัฏฏะ
อยากจะข้ามวัฏฏะ ก็รู้ว่าชีวิตนี้มีเป้าหมาย
ชีวิตนี้เกิดมาเพื่อจะมายกระดับจิตวิญญาณ
ไปสู่ความพ้นทุกข์
ต้องใกล้ความพ้นทุกข์ไปตามลำดับๆ 

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

Image by StockSnap from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา