เราก็ทำใจของเราให้เที่ยง..ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกหาอะไรเที่ยงไม่ได้ 
แต่ว่าเมื่อมันไม่เที่ยง
เราก็ทำใจของเราให้เที่ยง 
มันเที่ยงตรงไหน? เที่ยงตรงที่
มันมีความรู้สึกตามกฎของธรรมดาอยู่เสมอว่า
ร่างกายก็ดี วัตถุธาตุก็ดี ที่เกิดมาในโลกนี้
มันไม่เที่ยง มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น 
และมีความแปรปรวนไปในท่ามกลาง 
มีความแตกสลายตัวไปในที่สุด..

หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา