การปฏิบัติดี ต้องออกมาจากใจ         การปฏิบัติดี ต้องออกมาจากใจ การที่เราเที่ยวฟังพระอาจารย์ทั้งหลายพูดว่าสิ่งนั้นดี ไม่ดี แล้วจดจำเอามาทำนั้นไม่ยั่งยืน เพราะเอามาวันนี้ พรุ่งนี้อาจจะลืมไปแล้วก็ได้ ดังนั้นควรหัดปฏิบัติขัดเกลาจิตใจให้ดีเสียเอง ทีนี้ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะลืม เพราะเรามีอยู่กับใจแล้ว

                                                                                            หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร

อริยะไม่ได้อยู่ที่ผม อยู่ที่จิต          ศีล ๕ ก็เข้าโลกุตระได้ ศีล ๘ ก็เข้าโลกุตระได้ ศีล ๑๐ เป็นเณรอรหันต์ได้ มันถึงได้ทั้งหมดแหละ โกนผมก็ได้ ไม่โกนผมก็ได้ มันไม่ได้อยู่ที่ผมนั่นหรอก มันอยู่ที่จิต

                                                                                         หลวงปู่บุดดา ถาวโร

อาวุธต่อสู้มัจจุราชคือสติ         ทุกคนจะต้องเข้ามหายุทธสงครามสักวันหนึ่ง คือการต่อสู้กับมัจจุราช เมื่อถึงเวลานั้นแต่ละคนจะต้องสู้เพื่อตนเอง และต้องสู้โดยลำพัง ผู้ที่สู้ได้ดีก็จะไปดี คือไปสู่สุคติ ผู้ที่เพลี่ยงพล้ำก็จะไปร้าย คือไปสู่ทุคติ อาวุธที่ใช้ต่อสู้มีเพียงสิ่งเดียว คือ "สติ" ซึ่งจะสร้างสมได้ด้วยการ เจริญภาวนาเท่านั้น

                                                                                            หลวงปู่ฝั้น อาจาโร