ชัยชนะที่แท้จริงIf you lose someone, 
but find yourself, you won.

ถ้าคุณแพ้ให้กับบางอย่าง หรือบางคน
แต่กลับทำให้คุณค้นพบรู้จักตัวเอง
นั่นแหละคือชัยชนะที่แท้จริง
แพ้ให้กับความโลภ แต่ได้รู้จักตัวเอง
แพ้ให้กับความโกรธ แต่ได้รู้จักตัวเอง
แพ้ให้กับความหลง แต่ได้รู้จักตัวเอง
นั่นแหละผู้ชนะ ชนะแล้วแบบนี้
ย่อมไม่กลับแพ้อีก

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by jplenio from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา