ความว่างเป็นที่อยู่ของจิตดับทุกข์


ความว่างนั่นแหละเที่ยง ความว่างสงบนั่นแหละของจริง 
ท่านจง..ไปอยู่กับความว่าง ความสงบเถิด
ความว่างไม่มีรูปร่าง ไม่เป็นใน ไม่เป็นนอก 
ไม่เป็นใกล้  ไม่เป็นไกล 
ไม่ใช่ทิศนั้นทิศนี้ 
ความว่างเป็นที่อยู่ของจิตดับทุกข์ 
ไม่มีความยึดถือเกาะเกี่ยวอะไรๆ 
 ความว่างเป็นเรือนว่างที่อิสระ สงบ เป็นสุข ปลอดภัย 
ผู้พบความว่างย่อมพบพุทโธ 
ผู้พบพุทโธ ก็คือผู้พบจิตเดิม 
ผู้พบจิตเดิมย่อมจะ ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ต่อไปอีกแล

หลวงปู่ดาบส สุมโน

Image by Ylanite from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

 

จิตที่เต็มไปด้วยธรรมะ


จิตที่เต็มไปด้วยธรรมะแล้ว
เป็น 'จิต' ที่สร้างสรรค์มาก
เพราะว่า...ไม่มีอะไรบกพร่อง
พร้อม...ที่จะช่วยคนอื่นได้
พร้อม...ที่จะให้ความรัก
ให้ความรัก...โดยไม่หวังอะไรตอบแทน
คือเขาจะรัก...หรือไม่รัก
เรื่องของเขา แต่ว่าเราจะ 'ให้'

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

Image by Ylanite from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา