เจริญเมตตาได้บุญมากกว่าถวายอาหาร


ได้แผ่เมตตา ได้เจริญความเมตตา
ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุข จิตเป็นกุศล
ถ้าใครที่อยากจะให้จิตได้บุญอยู่เรื่อยๆ
ก็เจริญเมตตาอยู่เรื่อยๆ
.
ตื่นขึ้นมาก็แผ่เมตตา แผ่กระแสจิตไป
ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจเลย
จงมีความสุขกายสุขใจ
รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น
.
เราก็แผ่อยู่เรื่อยๆ จิตก็ค่อยๆ มีเมตตาขึ้น
พอจิตมันมีเมตตาจริงๆ จิตมันจะผ่องใส
มันจะแช่มชื่น แจ่มใส เบิกบาน
หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส จิตเป็นมหากุศล ได้บุญ
.
พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลเจริญเมตตา
จิตสงบชั่วน้ำนมหยด
ได้บุญมากกว่าถวาย ให้อาหาร
ให้ข้าวสามร้อยหม้อ
บุญยังไม่เท่ากับจิตที่มีเมตตาสงบชั่วน้ำนมหยดหนึ่ง

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

Image by RoonZ-nl from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

การปฏิบัติที่เราดำเนินมานั้น มันผิดทาง


นักปฏิบัติเรา มักมีความสับสนกันอย่างมาก
ในเรื่องผลของการปฏิบัติ
พวกเรามักหลงคิดกันว่า
การปฏิบัติที่เราพากเพียรกันอย่างมากมายนั้น
ก็เพื่อจะได้อะไรบางอย่างที่มันวิเศษ
เราจะเป็นผู้ที่พิเศษขึ้นจากคนธรรมดา
ราวกับขึ้นไปอยู่บนหอคอยงาช้างอันสูงส่ง
เราจะดีกว่าคนอื่นๆ
ซึ่งนั่นนับเป็นความหลงผิดอย่างยิ่ง
หากเราหลงยึดมั่นเช่นนั้น
ว่าเราเก่งเราดีกว่าคนอื่น
หรือในที่สุดเราอาจหลงคิดว่า
เราดีกว่าครูบาอาจารย์เสียอีก
นั่นกลับกลายเป็นว่า
การปฏิบัติที่เราดำเนินมานั้น มันผิดทาง
หรือจริงๆ แล้ว เรากำลังหลุดออกไปนอกทาง
แห่งความรู้แจ้งหลุดพ้นเลยทีเดียว

พระอาจารย์ชยธมฺโมภิกขุ

Image by shahbazshah91 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ให้มันสิ้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้


ความจริง คือ ความไม่เที่ยงนี้
ความจริงที่มันสั้นๆ กว้างๆ ถูกๆ นี้  
ไม่ค่อยพิจารณากัน 
เห็นเป็นอย่างอื่นเสีย
ดี  ก็อย่าไปติดดี
ร้าย  ก็อย่าไปติดร้าย
สิ่งเหล่านี้  มันมีอยู่ในโลก
เราจะปฏิบัติ เพื่อหนีจากโลกอันนี้  
ให้มันสิ้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้

หลวงปู่ชา สุภัทโท

Image by Comfreak from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา