พอเรารู้ทัน..ความกลัวมันก็หายไป


ความกลัวเป็นฝ่ายอกุศลนะ 
ทำให้จิตเราอ่อนแอลงไป
ความกลัวไม่ใช่เป็นเราจริง
มันเป็นแค่อารมณ์
เป็นความหลงของจิตที่มันสร้างขึ้นมา
ถ้าจิตเรามีกำลัง..พวกนี้ก็เป็นแค่สิ่งถูกดู
เพราะฉะนั้น เราต้องรู้ทันมัน
มันไปยึดความกลัวแล้ว
พอเรารู้ทัน..ความกลัวมันก็หายไป
จิตเราก็เป็นกลางขึ้นมา 

พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต

Image by KELLEPICS from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

สัพพัญญู ไม่ได้แปลว่า “รู้ทุกเรื่อง”


“สัพพัญญู” เป็น “ผู้รู้แจ้ง” นะ
สัพพัญญู ไม่ได้แปลว่า “รู้ทุกเรื่อง”
เรื่องไม่เป็นประโยชน์.. ท่านก็ไม่รู้
บางเรื่องรู้แล้วมันทุกข์.. อย่ารู้เสียดีกว่า

หลวงปู่หา  สุภโร

Photo by James Lee on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา