การเรียนรู้ทางธรรมจึงต่างจากทางโลก


การเรียนรู้ทางธรรมจึงต่างจากทางโลกอย่างสิ้นเชิง 
เรียนรู้ทางโลกต้องใช้ความคิดตลอด
ต้องใช้ความจำตลอด
เพราะเราต้องการข้อมูลเหล่านั้น
เอามาใช้กับทางโลก 
แต่ในทางธรรมนั้นไม่จำเป็นต้องจำ
เราไม่จำเป็นต้องคิด
และเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลย 
แค่เอารู้ไปฝากและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรู้
ให้เขาเรียนรู้ไป
การที่เราไม่ได้จำไม่ได้คิดนั้น
เราจะได้ข้อมูลใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
ข้อมูลนี้เกิดขึ้นในใจภายในกายตลอดเวลา

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

Image by FelixMittermeier from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ชนเหล่านั้น จักเป็นผู้พ้นทุกข์


ก็ชนใดทำจิตของตน 
ไม่ให้มีที่ภายใน และที่ภายนอก 
ไม่ให้มีที่ล่วงมาแล้ว และที่ยังมาไม่ถึง 
ไม่ให้มีทั้งที่กำลังเป็นอยู่ 
ไม่ให้ตามเห็นอารมณ์ต่างๆ อันมาติดต้อง 
ให้ว่างเปล่าจากปวงสังขตะที่เกิดดับ 
ชนเหล่านั้น จักเป็นผู้พ้นทุกข์ 
เข้าถึงฝั่ง ล่วงวังวนเป็นที่ตั้งแห่งความตาย 
อันบุคคลข้ามได้แสนยากนั้นฯ  

หลวงปู่ดาบส สุมโน

Image by KELLEPICS from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา