ความน่ากลัวของตัวตน


ท่านเคยเห็นไหม
เวลาที่มีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนขึ้นมา
มันน่ากลัวอย่างไร
มันใช้เราไปทำนั่นทำนี่จนเป็นทุกข์
ใช้ให้เราไปเถียงคนอื่น ไปว่าคนอื่น
ใช้ให้เราไปเอาเรื่องที่ไม่จำเป็นมาคิด
จนกระทั่งเกิดทุกข์
ทั้งๆ ที่เรื่องต่างๆ นั้น ไม่มีอะไร
มันก็ทำให้เราเป็นทุกข์ได้
เพราะมีความเป็นชาติเกิดขึ้น
จึงมีความเป็นเรา เป็นเขา
กลายเป็นผู้แสดงบทบาท
กลายเป็นพระเอกบ้าง
ผู้ร้ายบ้าง ผู้อิจฉาบ้าง
ผู้ดีบ้าง ผู้เลวบ้าง 
ผู้ถูกบ้าง ผู้ผิดบ้าง ต่างๆ นานา
นี้คือความเป็นชาติ ความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตน
ซึ่งเราควรจะเห็นภัยและกลัวมัน
อย่ามัวแต่ไปกลัวสิ่งอื่น

อ.สุภีร์ ทุมทอง

Image by enriquelopezgarre from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

พอจิตว่าง...


พอจิตว่าง จะมีแต่ความสว่างไสว 
มันก็มีแต่ความสุข ไม่มีอะไรจะเปรียบ
เอาอะไรที่เป็นแก่นสาร 
ไม่มีอะไรที่จะเป็นแก่นสารแล้ว
จิตมันก็ไม่มีตนมีตัว 
เมื่อมันว่างตนว่างตัวแล้ว 
ก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง

หลวงปู่ขาว อนาลโย

Image by Free-Photos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา