ชัยชนะที่แท้


ชัยชนะที่แท้นั้น
อยู่ที่รู้จักตัวเองไหม
สามารถละทิ้งความเป็นตัวตนได้ไหม
เมื่อละทิ้งความเป็นตัวตนได้
ก็คือสามารถทิ้งชัยชนะลงไปได้ด้วย
ชัยชนะที่แท้จึงเป็นความที่ไม่ต้องชนะสิ่งใดเลย
เพราะไม่มีอะไรเป็นอะไร ให้ต้องเอาชนะ

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by tortugadatacorp from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา