ได้ชื่อว่าเป็น "พระอรหันต์"


"ผู้รู้" ผู้รู้เท่าเอาทัน 
คือไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
รู้อะไรขึ้นมาก็เฉย 
เพราะมันเป็นภูมิปัญญาของจิต
ที่ฝึกอบรมอยู่แล้ว จิตจึงไม่หวั่นไหว 
ไม่ติดในสิ่งเหล่านั้น 
ในขณะนั้น เป็นจิตที่บริสุทธิ์สะอาด
ไม่มีตัณหา ไม่มีกิเลส ไม่มีอุปาทาน
จิตจึงมีปรากฏการณ์อย่างนั้น 
ถ้าหากว่าจิตของท่านผู้ใดเป็นอยู่อย่างนี้
ตลอดกาลไม่ผันแปร 
ก็ได้ชื่อว่าเป็น "พระอรหันต์" 

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Image by geralt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

ไม่ต้องไปทำอะไร มันก็ผ่านไปเอง


หัวเราะ นั้น...มีอยู่  (ชั่วคราว)
ทุกสภาวะอารมณ์ นั้น...มีอยู่  (ชั่วคราว)
ทุกข์นี้.....มีอยู่ (ชั่วคราว)
สุขนั้น...มีอยู่  (ชั่วคราว)
ไม่ต้องไปทำอะไร มันก็ผ่านไปเองๆ ทุกขณะๆ
ไม่...ต่อต้าน
ไม่...ตัดสิน
ไม่...ยึดติด
สามสิ่งนี้ทำให้ชีวิตตื่นรู้และอิสระอย่างแท้จริง
ยึดอะไรๆ มันก็ไม่ได้อยู่แล้ว ทุกสิ่งชั่วคราวๆ

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by geralt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา