อย่าหลงเข้าไปในอารมณ์
อย่าหลงเข้าไปในอารมณ์
เมื่อกระทบอารมณ์ทั้งหกทาง
ปล่อยจิตเป็นกลางๆ 
ใช้สติแตะรู้เพียงเบาๆ
มีสติแตะรู้
และปล่อยวางความคิด 
ตลอดชีวิตไม่มีทุกข์

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ 

นักปฏิบัติ คำว่า “สมบัติ” เป็นวิบัติ
ถ้าเป็นนักปฏิบัติ คำว่า “สมบัติ” เป็นวิบัติ 
ใครมีสมบัติ คนนั้นก็คือวิบัติ
ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเป็นผู้ไม่มีสมบัติ ไม่มีอะไรเป็นของนักปฏิบัติ
ถึงแม้ว่าเราจะใช้สอยสิ่งใดก็ตาม
จิตของเรานั้นต้องเป็นจิตที่ไม่มีสมบัติ
มีเพียงแต่ว่า...รู้ตามความเป็นจริง
สิ่งเหล่านี้ตายแล้วเอาไปไม่ได้ ยึดติดไม่ได้ ให้รู้ตามความเป็นจริง

ครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน