การหลุดพ้นที่แท้


ปกติ เราพอใจ ความเปลี่ยนแปลงแค่ครึ่งเดียว
เราพอใจ การเกิด 
แต่ไม่พอใจ ความตาย
เราพอใจ กำไร 
แต่ไม่พอใจ การขาดทุน
การหลุดพ้นที่แท้
เกิดจากการยอมรับวัฏจักรทั้งมวล
ไม่ใช่ส่วนที่เราเห็นดีเห็นงาม

ลามะ ซงซา รินโปเช
Cr.เพจมหายาน ธิเบต

Image by katya-guseva0 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา