คำว่า "ภาวนา"


คำว่า "ภาวนา"  นั้นหมายถึง  
การละความผูกติดในอารมณ์ 
ทำให้จิตเป็นกลาง ไม่ยึดติด
ในฝ่ายชอบใจและฝ่ายไม่ชอบใจ  
เพื่อให้เกิดภาวะการรู้
ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น
แต่ในปัจจุบัน  ผู้คนส่วนหนึ่งมักใช้คำว่า "ภาวนา" 
ผิดไปจากความหมายตามจริง  
มาหมายเอาว่า  คำว่า "ภาวนา"  
หมายถึงการยึดการคิดอ้อนวอนร้องขอ  
ให้สิ่งนั่นสิ่งนี้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้  
ซึ่งการภาวนาแบบนี้ยิ่งทำยิ่งยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นเรื่อยๆ
ความชำนาญในการยึดติดอารมณ์ยิ่งแน่นเหนียวขึ้นเรื่อยๆ  
และจะไม่อาจหลุดพ้นจากความชอบความชังไปได้เลย  
กรรมยังมิอาจถูกแก้ไข 
แต่กลับจะถูกทำให้มันเหนียวยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ

ครูบาไตรภพ วัดป่าโคกเจริญธรรม

Image by JacksonDavid from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ตราบที่ยังคิดว่ามีตัวตน


ตราบที่ยังคิดว่ามีตัวตน
กรรมก็มีเป้าหมายที่จะเล่นงาน
หากหยุดคิดว่าตัวตนมี
กรรมก็ไม่รู้จะเล่นงานใคร

พระอาจารย์ชุนริว ซูซูกิ

Image by Kanenori from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา