ทำความรู้สึกในตัวของเราให้มาก ...          พระพุทธเจ้าท่านสอนเน้นบอกท่านทั้งหลายให้ “น้อมเข้ามาดู”  ถ้าเราอยากตรัสรู้เหมือนท่าน ให้เราพยายามน้อมเข้ามาดูที่ตัวเรา มาทำความรู้สึกในตัวของเราให้มาก ...

                                                                                                      หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

ลมหายใจลมหายใจ

ความโง่อย่างมหันต์
คือการปล่อยลมปราณ
ทิ้งไปเปล่าๆ ฟรีๆ
สิ่งประเสริฐมหาศาล
คือลมปราณของเรา
หายใจออกหายใจเข้า
มีสติเฝ้ารู้เรื่อยไป

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ