การสลัดคืน การไม่เอาอะไร จะทำให้จิตเป็นอิสระ
ถ้าเราเที่ยวนึกคิดไปต่างๆ นานา 
จิตก็มีการปรุงแต่งไปสารพัด 
ล้วนแต่จะเป็นความสกปรก เศร้าหมอง 
อยู่กับดีๆ ชั่วๆ ตัวตนของเรา ของเขา 
จนจิตนี้ก็จะถูกผูกมัดทำให้หมดอิสระ
การสลัดคืน การไม่เอาอะไร 
จะทำให้จิตนี้เป็นอิสระขึ้นมา 
มันก็เป็นเรื่องตรงไปตรงมาง่ายๆ อย่างนี้


ท่าน ก.เขาสวนหลวง

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่มีความจำเป็นต้องไปละนั่นละนี่

การที่ใครๆ จะปฏิบัติให้ถึงมรรคผล เป็นพระโสดาบัน 
เป็นพระสกิทาคามี เป็นพระอนาคามี เป็นพระอรหันต์ 
จึงไม่มีความจำเป็นต้องไปละนั่นละนี่ 
ที่แท้การคิดว่าจะละ..จะละความโลภ ละความโกรธความหลง 
คิดจะละอย่างนั้นมันกลับผิด เพราะเราจะละสิ่งใด 
เราต้องรู้เห็นตามความเป็นจริง และตามความเป็นจริงแล้ว 
เราไม่อาจจะละอะไรได้ทั้งนั้น มีแต่มันละเราเพราะว่าเรายึดมันไว้


หลวงปู่เจือ สุภโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา