หัดวาจาไพเราะเสียในชาตินี้          หัดวาจาไพเราะเสียในชาตินี้ ชาติต่อๆไปวาจาของตนศักดิ์สิทธิ์ จะพูดจะทำอะไรสำเร็จกิจหมดทุกอย่าง ถ้าใช้วาจาหยาบก็เท่ากับวาจาจอบตัวเอง ในชาตินี้ก็ดี วาจาหมดอำนาจหมดสิทธิ์ ไม่มีอำนาจอะไร พูดไปก็เท่ากับไม่ได้พูด พูดอะไรเป็นไม่สำเร็จ...

                                                                              หลวงปู่สด วัดปากน้ำภาษีเจริญ

ปฏิบัติธรรม อย่ารอตอนแก่
          ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เป็นหนุ่ม เป็นสาวนี่แหละดี เพราะเมื่อแก่เฒ่าไปแล้ว จะนั่งก็โอย จะลุกก็โอย หากจะรอไว้ให้แก่เสียก่อน แล้วจึงค่อยปฏิบัติ ก็เหมือนคนที่คิดจะหัดว่ายน้ำเอา ตอนที่แพใกล้จะแตก มันจะไม่ทันการณ์

                                                                                 หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

การขอโทษ ไม่ได้แปลว่าอ่อนแอ
การขอโทษ ไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอ 
แต่เป็นการแสดงถึงความกล้าของเรา 
ในการทำสิ่งที่ถูกต้อง 
เมื่อใดก็ตามที่เราขอโทษ 
นอกจากจะเป็นการเยียวยาจิตใจ         
ของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว 
ยังทำให้เราไม่มีสิ่งค้างคาใจ 
ที่จะทำให้เรารู้สึกผิด  
หรือเป็นทุกข์

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

มีตนและธรรมเป็นสรณะ
อานนท์ ! ในกาลบัดนี้ก็ดี
ในกาลล่วงไปแห่งเราก็ดี
ใครก็ตาม
จักต้องมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ
ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ
มีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ
ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ

พุทธวจนะ

นี่แหละคือที่สุดแห่งทุกข์
          พาหิยะ ! เมื่อใดเธอเห็นรูปแล้ว สักแต่ว่าเห็น, ได้ฟังเสียงแล้ว สักว่าฟัง, ได้กลิ่นแล้ว ก็สักว่าดม, ได้ลิ้มรสแล้ว ก็สักว่าลิ้ม, ได้สัมผัสทางผิวกายแล้ว ก็สักว่าสัมผัส, ได้รู้แจ้งธรรมารมณ์ ก็สักว่าได้รู้แจ้งแล้ว; เมื่อนั้น “เธอ” จักไม่มี  เมื่อใด “เธอ” ไม่มี; เมื่อนั้น เธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้ ไม่ปรากฏในโลกอื่น, ไม่ปรากฏในระหว่างแห่งโลกทั้งสอง : นี่แหละคือที่สุดแห่งทุกข์

                                                                                                              พุทธวจนะ

ควรขอบคุณคนทำให้โกรธ           คนที่มาทำให้เราโกรธนั้น เขาเป็นอาจารย์สอนความอดทนให้เรา ซึ่งความอดทนนี้คือธรรมะข้อแรกที่ผู้ปฏิบัติพึงฝึกฝน 

                                                                                            ท่านดาไลลามะ