คนในโลกนี้อยู่กับความหลงมาตลอดจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ถ้าชนะแล้วจิตจะว่านอนสอนง่าย
..ความไม่รู้ทำให้เราหลงยึดมั่นถือมั่นขันธ์ ๕ ว่าเป็นเรา เป็นของเรา..
ถ้ารู้แจ้งแล้วตัวเราก็ไม่มี 
สงครามนี้ ถ้าชนะเราก็เป็นไท ถ้าไม่ชนะก็เป็นทาสเขาต่อไป 
อย่างน่ารักเลย ไม่ดื้อ หายดื้อ 
จะทำอะไรตามที่เราสั่งให้ทำ บอกอย่างไรก็ทำอย่างนั้น 
บอกไม่ให้คิดมันก็ไม่คิด พ้นจากการปรุงแต่ง.. 
จิตนี้ควบคุมยากมันยิ่งกว่าลิง 
เมื่อมันตั้งมั่นแล้ว มันมั่งคงยิ่งกว่าหินผาเสียอีก 
เราค้นหาให้พบในตัวของเรานี้เอง..


พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา