ถ้ามองจิตใจจนเห็นจิตในจิต...
ถ้าท่านกำลังชอบอะไรมากที่สุด
ขอให้ท่านหันกลับมามองจิตใจของตัวเอง 
ถ้าท่านไม่ชอบอะไรมากที่สุด
ก็ให้ท่านหันกลับมามองจิตใจของตัวเอง 
ถ้าท่านมองจิตใจของท่านจนเห็นจิตในจิตแล้ว

ท่านก็จะได้รู้ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังเป็นอยู่ตามเป็นจริง


พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ

ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
https://www.facebook.com/Jaturataweep/