ดูกรท่านทั้งหลาย อย่ามีเสพสองฝั่ง
เทวเม ภิกขเว อันตา ปัพพะชิเตนนะ เสวิตัพพา 
ดูกรท่านทั้งหลาย อย่ามีเสพสองฝั่ง ฝั่งอะไรล่ะ 
ก็คือ ความรัก ความชัง นี่แหละ
....เมื่อความรักเกิดขึ้น ให้รู้เท่ามัน อย่าไปยึดไว้ 
อย่าไปถือมัน หากถือแล้วมันจะเป็นทุกข์ 
เมื่อไม่ได้ตามความประสงค์ 
ทีนี้เมื่อความชังเกิดขึ้น ความเกลียดเกิดขึ้น 
มันก็เป็นทุกข์ ทั้งสองเรื่องนี้ท่านไม่ให้ไปยึด 
มัชฌิมาปฏิปทา ให้อยู่กลาง ให้รู้เท่าไว้


หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

การติชมของผู้อื่นอาจเป็นธรรมขนานเอก
การติชมของผู้อื่นอาจเป็นธรรมขนานเอก
ที่จะทำให้เรารู้ว่า เราสามารถปล่อยวางได้แล้วหรือยัง
ถ้าเรายังเกิดดีใจเมื่อมีคนชม
นั่นหมายความว่า เรายังเป็นคนหลงโลก หลงอารมณ์อยู่
และถ้าเกิดความไม่พอใจ เมื่อมีคนมาติเตียน
ก็หมายถึงว่า เรากำลังหลงผิด ยังคิดว่าตัวเองดีตัวเองชั่วอยู่...
เราปฏิบัติเพื่อทิ้งดี ทิ้งชั่ว
ความดีและความชั่ว ก็คือมลทินของใจนั่นเอง


หลวงปู่คูณ สิริจันโท