ให้ฟังเสียงธรรมชาติ แล้วธรรมชาติจะสอนเราเอง


ในสมัยพุทธกาล พระสาวกองค์สุดท้าย
ที่ได้บวชกับพระพุทธเจ้าคือท่านสุภัททะ 
เมื่อบวชแล้วท่านไปเดินจงกรมอยู่
โดยท่านตั้งใจจะให้บรรลุธรรม
ก่อนพระพุทธเจ้าจะปรินิพพาน
ท่านเดินไปมาแล้วหยุดเงยหน้ามองพระจันทร์
ท่านยกใจขึ้นเปรียบกับดวงจันทร์ เห็นเมฆเคลื่อนผ่านไปมา
บดบังแสงบ้าง ทำให้เกิดความรู้ขึ้นมาในขณะนั้นว่า
จิตนี้แจ้งสว่างมาเดิม แต่มืดมัวไปเพราะอุปกิเลสที่จรมา 
เพียงเท่านี้แสงสว่างแห่งปัญญาก็เกิดขึ้น
ทะลุผ่านม่านหมอกแห่งอวิชชา ดับภพ ชาติ สิ้นไปในที่นั้นเอง..
ก็เอามาเล่าสู่กันฟัง ให้ฟังเสียงธรรมชาติ
แล้วธรรมชาติจะสอนเราเอง
(เล่าอาจจะผิดบ้างไม่ตรงทั้งหมด
แต่ใจความก็ประมาณนี้แหละนะ)

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ภาพ : พระพุทธรูปปางโปรดสุภัททปริพาชก วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถบรรทมตะแคงขวา ลืมพระเนตร พระเศียรหนุนพระเขนย(หมอน)พระหัตถ์ซ้ายทอดทาบไปกับพระวรกาย พระหัตถ์ขวายกตั้งขึ้น จีบนิ้วพระหัตถ์ เป็นกิริยาแสดงธรรมโปรดสุภัททปริพาชก

ที่มาภาพ : https://pantip.com/topic/37337868

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

การปฏิบัติที่แท้จริง คือ การไม่ปฏิบัติ
การปฏิบัติที่แท้จริง คือ การไม่ปฏิบัติ..
เพียงแต่ให้ตระหนักรู้ไว้ว่า..
ธรรมชาติภายในของเราทุกคน 
เป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้ว..
เราเป็นสิ่งนั้นอยู่แล้ว
นอกเหนือจากความพยายามทั้งหมด..
.
จริงอยู่การพบความจริง
อาจต้องใช้ความพยายามชนิดที่
ทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว..
ช่วงใกล้ๆ นั้นเองที่เรารู้สึกว่า
ทำไปก็สูญเปล่าและป่วยการ 
จังหวะนั้นเอง จะเกิดการผ่อนคลาย
แล้วเราจะพบว่า สิ่งที่เราตามหา 
มันมีอยู่แล้วภายในเราเอง 
ทุกสิ่งที่เราตามหาและพยายามทั้งหมด..
มันมีอยู่ครบถ้วนแล้วภายในของเราทุกๆ คนเอง..
.
ธรรมชาติมิต้องปฎิบัติ แต่ให้รู้ว่า 
มีครบอยู่แล้วภายในเราทุกคนเอง ..
.
ให้เราเชื่อมต่อและเป็นหนึ่งเดียว
กับภายในของเราให้มากที่สุด..
การเชื่อมต่อทำให้เกิดจิตสู่จิต 
(จิตเราที่เป็นโลก กับ จิตเราที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้)..
เชื่อมโยงโดยความรู้สึกตัวอยู่เสมอ..
ทำอะไรก็รู้สึกตัว 
หยิบจับสิ่งใดก็รู้สึกตัว .. 
สบายๆๆ เป็นธรรมชาติ เท่่านี้จริงๆ.. 
การปฎิบัติหลายต่อหลายอย่างที่วุ่นวาย, หนักหน่วง..
ก็เพื่อเชื่อมโยงสู่ความเป็นหนึ่งเดียวภายในเรานี้เอง.

อิโตมิ จัง

Image by No-longer-here from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา