กิเลสอยู่ภายในใจ ไม่ได้อยู่ในสมอง          การที่จะหลุดพ้นความทุกข์ในวัฏสงสารนี้ได้ ไม่ใช่มาจากการอ่านตำรา แต่มาจากการทำความเพียร เจริญจิตภาวนา เพราะกิเลสนั้นอยู่ภายในใจ ไม่ได้อยู่ในสมอง ถ้ากิเลสอยู่ในสมองจริงๆ ก็คงไม่ต้องเป็นห่วง เพราะถ้าตายไป สมองก็ตาย กิเลสก็ตายไปด้วย แต่เหตุการณ์หาเป็นเช่นนั้นไม่ เมื่อไปเกิดใหม่ กิเลสทุกอย่างมันตามไปด้วยทั้งหมด

                                                                                                หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ

ทุกข์อยู่ที่ตัวเราเอง ไม่ใช่สิ่งแวดล้อม
ถ้าพวกเรารู้เท่าทันความเป็นจริงแล้ว 
เราก็จะไม่ยึดติด จิตก็จะว่าง ความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้น 
เพราะทุกข์มันอยู่ที่ตัวเราเอง ไม่ได้อยู่ที่สิ่งแวดล้อม 
สิ่งแวดล้อมเป็นธรรมชาติของโลกและไม่ได้เป็นศัตรูของเรา 
เขาเป็นเขามีของเขาอยู่อย่างนี้ มาพร้อมกับโลก 
เราต่างหากที่เข้าไปเกาะ ไปยึดถือ จึงเกิดทุกข์ 
เพราะฉะนั้น ถ้าไม่อยากทุกข์ 
ก็จงพยายามอย่าเอาจิตไปเกาะไปยึดถือ 
ให้ปล่อยวางไว้ตามธรรมชาติ

หลวงปู่คูณ สิริจันโท